• Bravo 88.5 FM

  • Bravo-Blues&Jazz

Високообразовна Установа Еуроколеџ – Куманово


За работата, соработката со други светски универзитети и переспективата на единствената високо образовна установа, директно од разговорот со деканот на Еуроколеџ, Љубиша Петрушевски.

[audio:http://radiobravo.com.mk/wp-content/uploads/Euro-Koledz.mp3|titles=Euro Koledz]

© Radio Bravo - Kumanovo