• Bravo FM

  • Bravo Relaxing

Mozart Vs. Poulenc – 18.10.2019 – 20:00 h

ТРИО обоа, фагот и пијано

ПРОГРАМА

W.A.Mozart- Дивертименто Es-dur kv. 252

-Andante

-Menuetto

-Polonaise

-Presto assai

W.A.Mozart –Дивертименто B-dur kv.240

-Allegro

-Andante grazioso

-Menuetto

Allegro

F.Poulenc-Трио

-Presto

-Andante

-Rondo

 

ТРИО обоа,фагот и пијано составено од тројца етаблирани музичари, Татијана Петрушевска Караскаковска обоа,Марјан Милошевски фагот и Петар Макариевски пијано, ова Tрио ги здружи своите сили во 2014. Сите остварени и потврдени уметници со своите инструменти, поттикнати од желба за истражување на нови композиции и зголемување на својот репертоар. Формирање на камерни ансамбли од секаков вид е потребно и полезно за музичарите, од аспект на соработка,зголемување на репертоар,изведување на дела кои не се само за соло инструмент,туку се во соработка со други онструменти. Во овој ансамбл имаме обоа и фагот во соработка со пијано,тоа ни овозможува широк спектар на репертоар, на кој има композиции од различни епохи, форми и кои бараат виртуозност во изведбата и се предизвик за изведување. Х. Брод, Т. Лалие, К. Фридеман, В.А. Моцарт, Ф. Пуланк се дел од композиторите кои се на репертоарот на Триото. Првиот свој настап Триото го имаше на концертот и промоцијата на ЦД во чест на флејтистот Илија Зимбо,следуваат концерти во Демир Капија, Куманово, Виница, Скопје.

© Radio Bravo - Kumanovo