• Bravo FM

  • Bravo Relaxing

World Radio Day – 13 февруари – Светски ден на радиото!

World Radio Day – 13 февруари – Светски ден на радиото!

Во 2013-та година, Генералното собрание на Обединетите Нации ја одобри прокламацијата на UNESCO за Светски ден на радиото да e 13-ти февруари. На овој ден се слави радиото како медиум кој едуцира, обезбедува информации и ја промовира слободата на изразување во различните култури.


© Radio Bravo - Kumanovo